Przejdź do treści

27 maja 2017 r.
Warszawa, Sejm RP

Drugie Ogólnopolskie Forum Organizacji i Ruchów Wolnościowych

Forum Wolnościowe 2017 r.

Drugie Ogólnopolskie Forum Organizacji i Ruchów Wolnościowych odbyło się 26 listopada 2017 r.
Poniżej znajdują się informacje organizacyjne oraz relacje z Forum.

Absolwent WEiTI Politechniki Warszawskiej na makrokierunku: Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja. Założył młodzieżową sekcję UPR w Puławach. W 2008 roku wygrał przeprowadzone w ordynacji JOW wybory do Senatu Młodych. Wieloletni działacz, a w 2013 roku prezes Stowarzyszenia KoLiber.

Z wykształcenia jest prawnikiem oraz ekonomistą. Ukończył studia magisterskie na kierunkach: międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne oraz finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. I Wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy.

Jest absolwentem historii na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pracował jako nauczyciel licealny i akademicki. Założył kilka stowarzyszeń działających na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Działacz i członek władz m.in stowarzyszenia „Republikanie”.

Drugie Ogólnopolskie Forum Organizacji i Ruchów Wolnościowych

► Ogólnopolskie Forum Organizacji i Ruchów Wolnościowych to spotkanie, w którym bierze udział kilkadziesiąt organizacji wolnościowych – libertariańskich, liberalnych, konserwatywno-liberalnych i republikańskich – zarówno ogólnopolskich jak i lokalnych, którym bliskie są ideały państwa minimum i społeczeństwa wolnego wyboru, zaś przede wszystkim – prawdziwej wolności gospodarczej.

► Obecne Forum jest już drugim tego typu wydarzeniem w polskim Sejmie. Poprzednie, które odbyło się 26 listopada 2016 r., zgromadziło wielką rzeszę uczestników z całego kraju. Podczas zeszłorocznego Forum zrobiono pierwszy krok w stronę efektywnej współpracy polskich Wolnosciowcow. Wręczono również Nagrodę im. Frederica Bastiata ufundowaną przez Akademia Patriotów. Pierwszym laureatem Nagrody został redaktor Stanisław Michalkiewicz.

► Wśród zaproszonych na Wiosenne Forum Wolnościowe speakerow znajdują się m. inn. eurodeputowani Ray Finch z Wlk. Brytanii oraz Petr Mach z Czech. Oprócz gości zagranicznych głos zabiorą również bardzo znani polscy ekonomiści wolnorynkowi, jak np. prof. Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.

► Tematem wiodącym tegorocznego Forum będzie konkurencyjność systemów (regulacji) gospodarczych jako droga do poprawienia międzynarodowej konkurencyjności naszego państwa, zaś przede wszystkim – polskich przedsiębiorców. Podczas Forum będziemy się zastanawiać nad tym, jakie obszary prawa gospodarczego i podatkowego należy zreformować (deregulować) w pierwszej kolejności i w jaki sposób – aby dać rodzimej przedsiębiorczości nowe, realne, bardzo silne impulsy prorozwojowe.

► Jednocześnie zapraszamy Państwa do nadsyłania propozycji do „Dekalogu Wolnościowego”, czyli dziesięciu przykazań Wolnościowców, które mają się stać wspólnym programem całego polskiego Środowiska Wolnosciowego. Dekalog Wolnosciowy zostanie ogłoszony jako zwieńczenie Forum wraz z konkretną propozycją (formułą) współpracy polskich Ruchów i Organizacji Wolnosciowych.

► Organizatorami wydarzenia są trzej konserwatywno-liberalni posłowie na Sejm RP (Jacek WilkJakub Kulesza #NowePokolenie i Tomasz Jaskóła Poseł na Sejm RP) uznani przez portal „Płomień Wolności” za najbardziej wolnościowych posłów tej kadencji, europosłowie Michał Marusik i Stanisław Żółtek oraz Akademia Patriotów – fundacja organizująca w Polsce szereg konferencji i spotkań otwartych poświęconych bieżącym problemom gospodarczym i politycznym.

► Ze względu na oczekiwane duże zainteresowanie wydarzeniem oraz konieczność uzyskania przepustek na wejście do Sejmu, osoby zainteresowane uczestnictwem w zbliżającym się Forum, prosimy o dokonywanie rejestracji poprzez stronę.

12.00-12.15 Powitanie gości – Otwarcie II Ogólnopolskiego Forum Organizacji i Ruchów Wolnościowych

I CZĘŚĆ FORUM

12.15-13.15 Wystąpienia Gości Specjalnych – Przyszłość Ruchów Wolnościowych   z perspektywy międzynarodowej

13.15-13.45 Przerwa kawowa

Uwaga: ok. godz. 13.30 zapraszamy wszystkich uczestników na wspólne zdjęcie na schodach głównych Sejmu

II CZĘŚĆ FORUM

13.45-14.45 Panel ekspercki – Rola Państwa i zarządzanie jego funkcjami w ujęciu wolnościowym

1. Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. Adama Smitha

Temat wystąpienia: „Konieczne zmiany systemowe w państwie polskim. Jak osiągnąć sprawne zarządzanie podstawowymi funkcjami państwa minimum – właściwie definiowanego dla danego rozwoju społeczno-gospodarczego i aktualnej sytuacji geopolitycznej”

2. Henryk Siodmok – Prezes Zarządu Grupy Atlas

Temat wystąpienia: „Najważniejszy w społeczeństwie jego przedsiębiorca…”

3. Dyskusja – sesja pytań

14.45-15.45 Przerwa kawowa

III CZĘŚĆ FORUM

15.45 – 17.45 Panel Organizacji i Ruchów Wolnościowych – W stronę współpracy polskich Wolnościowców!

1. Tomasz Jaskóła – poseł na Sejm RP, Klub Kukiz’15

Temat wystąpienia: „DEKALOG WOLNOŚCI OBYWATELSKICH – jako deklaracja ideowa współpracy polskich Wolnościowców”

2. Jacek Wilk –  poseł na Sejm RP, Klub Kukiz’15, wiceprezes KNP

Temat wystąpienia: „KRAJOWA RADA LIDERÓW – jako forum wymiany doświadczeń, poglądów i koncepcji wspólnych działań polskich Wolnościowców”

3. Jakub Kulesza – poseł na Sejm RP, Klub Kukiz’15, KoLiber

Temat wystąpienia: „SILNI W SYNERGII – współpraca Organizacji i Ruchów Wolnościowych z posłami wolnościowymi”

4. Wystąpienie Liderów Organizacji i Ruchów Wolnościowych

Tematyka wystąpień: „WSPÓLNIE KU WOLNOŚCI – podobni w różnorodności, skuteczni we współdziałaniu”

5. Zaproszenie na Pierwszą Krajową Radę Liderów Wolnościowych

6. Dyskusja- sesja pytań

17.45-18.00 Zamknięcie II Ogólnopolskiego Forum Organizacji i Ruchów  Wolnościowych.

Relacje video

Oficjalna transmisja wideo na stronie Sejmu RP: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2017&month=05&type=inne#DDE86BC8C3916BC8C12580E400393700

Retransmisja cz. 1

Retransmisja cz. 2

Retransmisja cz. 3

Relacje zdjęciowa

Relacje tekstowe