Przejdź do treści

26 listopada 2016 r.
Warszawa, Sejm RP

Pierwsze Ogólnopolskie Forum Organizacji i Ruchów Wolnościowych

Forum Wolnościowe 2016 r.

Pierwsze Ogólnopolskie Forum Organizacji i Ruchów Wolnościowych odbyło się 26 listopada 2016 r.
Poniżej znajdują się informacje organizacyjne oraz relacje z Forum.

Absolwent WEiTI Politechniki Warszawskiej na makrokierunku: Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja. Założył młodzieżową sekcję UPR w Puławach. W 2008 roku wygrał przeprowadzone w ordynacji JOW wybory do Senatu Młodych. Wieloletni działacz, a w 2013 roku prezes Stowarzyszenia KoLiber.

Z wykształcenia jest prawnikiem oraz ekonomistą. Ukończył studia magisterskie na kierunkach: międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne oraz finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. I Wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy.

Jest absolwentem historii na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pracował jako nauczyciel licealny i akademicki. Założył kilka stowarzyszeń działających na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Działacz i członek władz m.in stowarzyszenia „Republikanie”.

Pierwsze Ogólnopolskie Forum Organizacji i Ruchów Wolnościowych

Uczestnicy? Wszystkie organizacje i ruchy wolnościowe. Do udziału zostaną zaproszone wszelkie zrzeszenia, którym bliska jest idea społeczeństwa wolnego wyboru i państwa minimum.

Podczas Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Organizacji i Ruchów Wolnościowych nie będziemy koncentrować się na kwestiach politycznych i światopoglądowych – skupimy się na sprawach gospodarczo-ekonomicznych, obierając sobie za cel strategiczny, wspólne wypracowanie koncepcji oraz narzędzi prawnych służących uwolnieniu i obudzeniu na nowo wspaniałej polskiej przedsiębiorczości. Intencją Forum jest stworzenie platformy wymiany myśli, doświadczeń i pomysłów pomiędzy organizacjami wolnościowymi oraz wolnościowymi parlamentarzystami. Forum będzie również doskonałą okazją do integracji środowiska wolnorynkowego.

Jacek Wilk

Relacje video

Oficjalna transmisja wideo na stronie Sejmu RP: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=1BBCE82F8FB718F5C1258073004A7E78

Relacja Tomasza Agenckiego

Retransmisja na YouTube

Relacje zdjęciowa

Relacje prasowe