Przejdź do treści
 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mi prawa, jak też obowiązki administratora tych danych.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pan Jakub Kulesza, adres do korespondencji.
 6. Z Administratorem można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora wskazany powyżej lub za pomocą poczty elektronicznej poprzez email: biuro@kulesza.pl.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu rejestracji na IV Ogólnopolskie Forum Organizacji i Ruchów Wolnościowych (dalej: IV Forum Wolnościowe).
 8. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • przynależność do organizacji społecznej lub politycznej.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione przez Administratora osoby odpowiedzialne za rejestrację uczestników III Forum Wolnościowego i kontaktowanie się z nimi.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika wyrażonej w chwili rejestracji na IV Forum Wolnościowe.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na IV Forum Wolnościowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Polityka Prywatności